Fincade B.V.

FINCADE ONTZORGT....... Met een innovatief dienstenportfolio ontzorgt Fincade haar opdrachtgevers bij het realiseren van oplossingen voor uitdagingen waarvoor de hedendaagse CFO zich gesteld ziet. Het betreft oplossingen rondom uitbesteding van financiele processen, interim-ondersteuning en evenwichtige opbouw van het personeelsbestand bij de opdrachtgevers. De totale dienstverlening is opgebouwd op 3 pijlers: Detachering, Uitbesteding Administratie, Finance Academy. DETACHERING Voor het structureel op orde brengen van uw financiële en administratieve processen kunt u terugvallen op onze interim-professionals. Deze professionals zijn geselecteerd en getraind op breed ontwikkelde en actuele financiële kennis gerelateerd aan de thema's waar u verantwoordelijk voor bent. Dankzij een unieke en strenge selectie van professionals binnen Fincade, niet alleen op relevante kennis, juiste houding en gedrag, maar ook op productiviteit, kunt u over dié professionals beschikken die u keer op keer verrassen door meer te bieden en te leveren dan u in eerste instantie verwacht. UITBESTEDING ADMINISTRATIE U behoudt de focus op uw core-business en Fincade de focus op uw administratie! U wordt ontzorgd door uitbesteding van uw administratie (of delen daarvan) waarbij de kosten een variabel karakter krijgen en tegelijkertijd een besparing ten opzichte van uw huidige administratiekosten (regelmatig 20% tot 40%) gerealiseerd wordt. Uitgangspunt is dat Fincade uw administratie voert zonder afbreuk te doen aan uw huidige systemen, processen en procedures. Fincade biedt u de mogelijkheid om de gehele of delen van uw administratie uit te besteden. De werkzaamheden worden niet voor een vast bedrag per gewerkt uur in rekening gebracht, maar voor een vast bedrag per prestatie-indicator. Samen met u selecteren we dié prestatie-indicatoren die voor u het beste te relateren zijn aan uw business. Ter illustratie: u zou kunnen denken aan een vast bedrag per door u geleverd product/dienst, een vast bedrag per verwerkte factuur, een vast percentage van de omzet, etc. FINCADE FINANCE ACADEMY (FFA) Kwaliteit zit door en door verweven in de dienstverlening en onze opdrachtgevers merken dit. Het is dan ook niet voor niets dat Fincade in toenemende mate de vraag van opdrachtgevers kreeg of zij het kwalitatief hoogwaardige personeel van Fincade in vaste dienst konden nemen. Om aan deze vraag te voldoen is de Fincade Finance Academy opgezet. Het FFA-concept bestaat uit 3 fases die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, te weten: - werving & selectie; - opleiding; - praktijk en begeleiding. Nadat ieder van deze fases is volbracht, mag u als opdrachtgever de high potential een aanbieding doen om bij u in dienst te treden. Uw organisatie kan haar eisen en wensen ten aanzien van het voor haar ideale traject kenbaar maken aan Fincade. Fincade zal uw wensen dan zoveel mogelijk in dit traject meenemen.

Planetenbaan 15
3606 AKMaarssen
Telefoon: 0852732740
E-mail: mderuiter@fincade.nl
www.fincade.nl